Kajkanten

deensv

Vår Hållbarhetspolicy

Vrångö söder

Kajkanten vill erbjuda besökare året runt, en unik natur- och skärgårdsupplevelse med begränsad miljöpåverkan. Kajkanten vill vara navet i utvecklingen av en hållbar turistnäring på Vrångö, som ska ge ”spin-off” effekter på övriga näringar på ön. Vi anser inte att hållbarhet enbart ska vara inkluderat som separata aktiviteter i vår verksamhet utan att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, och vara en del av vårt erbjudande. Vårt hållbarhetsarbete går längre än vad som krävs av lagar och regler. Vi utgår ifrån People, Planet, Profit i vår hållbarhetspolicy.

PEOPLE   Social Hållbarhet
Vi ska verka för social hållbarhet i vårt närområde, för personal och för gäster. Vi vill att vår verksamhet ska gynna lokalsamhället och väljer därför alltid att samarbeta med lokala leverantörer och samarbetspartners i så stor mån det går. Vi anser att alla människor har lika värde och tar avstånd från all typ av diskriminering , som arbetsgivare, företagare och samarbetspartner. Vi är även medlemmar i Visita och har kollektivavtal för att försäkra våra anställda om att de alltid har en trygg arbetsplats med schyssta arbetsvillkor.

PLANET   Miljömässig hållbarhet
Vi värnar om miljön och arbetar kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck. Miljöarbetet är en pågående process och vi sätter årligen upp nya mål för att förbättra och förnya våra insatser för en hållbar planet. Vi har som mål att följa med i den senaste utvecklingen och deltar med jämna mellanrum i utbildningar för att bli bättre! Vår största direkta miljöpåverkan härleds från vår vatten- och energiförbrukning samt vår avfallshantering. Vi strävar därför efter att minska vår förbrukning av energi och vatten och jobbar med avfallsminimering och källsortering. Vi använder 100 % förnybar el, miljöanpassade produkter och resurseffektiv teknik. Vi mäter och övervakar vår miljöprestanda regelbundet, bl.a. genom att mäta vår vatten-, el- och energiförbrukning. Vår miljöpåverkan påverkas indirekt också av de inköpsval vi gör, och som exempel köper vi miljömärkta kemikalier för rengöring och miljömärkta hygienprodukter och papper till rummen. Vi köper också in ekologiska, miljömärkta och säsongsanpassade livsmedel från våra restaurangpartners och jobbar för att minska matsvinnet.

PROFIT   Ekonomisk Hållbarhet
Vi vill att vår verksamhet ska växa och utvecklas men inte på bekostnad av miljö och samhälle. Vi vidtar initiativ som främjar miljö och samhälle samtidigt som det leder till intäkter och kostnadsbesparingar för oss. Vi applicerar hållbarhet i våra affärsmodeller och skapar våra erbjudanden utefter våra hållbarhetsprinciper. Vi värnar om världens resurser och återbrukar de material vi kan för att förlänga dess livslängd och så att fler kan nyttja dem.