Kajkanten

deensv

Göteborg och GDSI


Världens mest hållbara destination

Kajkanten Vrångö bidrar i arbetet för en hållbar destination tillsammans med Göteborg & Co. Sex år i rad har Göteborg utsetts till internationellt ledande hållbar destination enligt GDSI. Läs mer här

Kajkanten Vrångö

Hållbarhetsfrågor har alltid stått i fokus för oss på Kajkanten. Vi har anslutit oss till Hållbarhetsklivet och är miljömärkta med Green Key för att skapa en ekonomiskt bärkraftig verksamhet som inte leder till onödig miljöpåverkan. Vi jobbar aktivt med strandstädning för att hålla Vrångö fritt från plast och skräp och har ett tätt samarbete med Plogga och Västkuststiftelsen.

GDSI

GDSI – Global Destination Sustainability Index är ett ledande benchmarking- och utvecklingsprogram för hållbarhet för destinationer runt om i världen.
Denna benchmark används för att bedöma en destinations nuvarande sociala- och miljömässiga prestanda och även verktyg för att förbättra den.
Läs mer om GDSI