Kajkanten

deensv

Vi värnar om miljön


VÅRA ÅTAGANDEN

• Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
• Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
• Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers avfall.
• Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
• Vi värmer upp vårt hotell med bergvärme.
• Vi åker kollektivtrafik, cyklar, går och kör endast elbil då vi transporterar nödvändigheter.
• Vi jobbar mot minskat matsvinn.
• Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

VILL DU HJÄLPA OSS?

När du är gäst hos oss får du gärna hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan.

• Lämna återvinningsbara förpackningar och pant i miljöstationen utanför receptionen. Om du har avfall som det inte finns  behållare för, lämna det på bordet när du checkar ut så källsorterar vi det åt dig.
• Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur eluttag när du inte använder dessa.
• Ta gärna med dig mat hem som du inte orkar äta upp.
• Hjälp oss hålla Vrångö fritt från plast och skräp. Använd gärna en påse från vår PLOGGIS som du hittar utanför receptionen och gör skräpplockningen till en kul aktivitet.
• Hjälp oss bli bättre. Kom gärna med tips på nya idéer för vårt miljöarbete.

Vi är en del av Göteborg, som är en av världens mest hållbara destinationer: läs mer här