Kajkanten

deensv

Vi är en del av Hållbarhetsklivet


Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi är ett av de företag som anslutit sig till Hållbarhetsklivet. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.

HÅLLBARHETSKLIVETS PRINCIPER

• Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt.
• Bra för både boende och besökare.
• Fler besökare när och där det inte är fullt.
• Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter.