Kajkanten

deensv

Kajkantens miljö- och utvecklingsfond

Vy Vrångö

Vi värnar om miljön och den unika naturen på Vrångö. För varje gästnatt skänker vi en summa som skall bidra till att Kajkanten och Vrångö fortsätter att vara ett hållbart resmål. Vi tar gärna emot förslag på hur vi skall använda fonden på bästa sätt.

Vi har under 2015 erbjudit Vrångö Hamnförening ett bidrag till en ny miljöanpassad båtupptagningsplats och hamnföreningen kommer att lägga in denna aktivitet i sin långtidsplanering.